Doğuş İnşaat Proje Müdürü Çetin Müftüoğlu: “Müteahhitlik, Doğası Gereği Çok Zorlu Bir Sektör…”

Röportaj Cumartesi, 23 Eylül 2017 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(3 oy)

Başarı müteahhitlik için başarılı mühendisler önemlidir. Bu birlikteliği sağlayan firmalar, ne kadar zor projeler olsa da üstesinden gelebiliyor. Doğuş İnşaat’ta 1990 yılından itibaren çeşitli görevlerde çalışan Çetin Müftüoğlu, Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali İnşaatında ilk Proje Müdürlüğü’nü başarıyla gerçekleştirdi. Şimdi de 299 milyon USD proje bedelli Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi ona emanet. Bu başarılarla dolu çalışma hayatını Çetin Müftüoğlu’ndan dinledik. 

Uzun yıllardır inşaat sektöründesiniz. Yolunuz, Doğuş İnşaat ile nasıl kesişti? Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldum. Doğuş İnşaat Ailesi’ne, 1990 yılında yapımına başladığımız Edirne-Kınalı Otoyolu Projesi’nde Şantiye Şefi olarak katıldım. Doğuş İnşaat’taki bu görevimi, sırasıyla Konya Suğla Depolaması ve Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde Şantiye Şefliği ve Müdürlüğü görevlerim takip etti. Daha sonra, Avrasya ülkeleri arasındaki ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkı açısından önemli bir yere sahip olan Kazakistan’da gerçekleştirdiğimiz ilk projenin Merkez Ofis Koordinatörü olarak görev yaptım. 2008 yılında ise; özel sektörün enerji alanında gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan biri olan ve Doğuş Enerji’nin yatırımcı, Doğuş İnşaat’ın da yüklenici olarak 47,5 ay gibi rekor bir sürede tamamladığı Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’ne Proje Müdür Yardımcısı olarak atandım. Etüt ve araştırma çalışmalarına 1955 yılında başlanan ancak Boyabat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 49 yıllığına üretim lisansı almasıyla yapımına başlanabilen böylesi mühim bir projede görev almak, mesleki yaşantım için oldukça gurur verici. Sonrasında, yüksekliği temelden 180 m olan kemer beton ağırlık tipindeki Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali İnşaatı’nın Proje Müdürlüğü’nü gerçekleştirdim. Şu an ise; Doğuş - Tekfen Adi Ortaklığı’nın üstlendiği yaklaşık 299 milyon USD proje bedelli Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin, Proje Müdürlüğü’nü yürütüyorum.  

Afyon-Uşak (Banaz) Kesiminde devam eden çalışmalardan bahseder misiniz? 

Projemiz, Afyon-Uşak Banaz (km: 151+500 - 231+215) arası kesimi kapsamaktadır. Kontrollüğü, Devlet Demiryolları (TCDD) Demiryolu Yapım Dairesi’ne bağlı birimlerce yürütülmektedir. Ana güzergah uzunluğu 79.714 m ve şehir içi konvansiyonel hat bağlantısı 3.090 m olmak üzere hattın toplam uzunluğu 82.804 m’dir. Ayrıca, sözleşme kapsamında belirtilen hızlı tren güzergahının altyapı inşaatı çalışmalarını da yürütmekteyiz. Afyon-Banaz kesimi inşaatı kapsamında toplam 5.056 m uzunlukta 8 adet tünel, toplam 7.190 m uzunlukta 10 adet viyadük ile 8 köprü, 20 üstgeçit, 44 altgeçit yer almaktadır. En uzun viyadüğümüz 2.208 m ile VK-1 Viyadüğü, en uzun tünelimiz ise 1.260 m ile T-4 tünelidir. 10 Ağustos 2017 tarihi itibariyle tüm işlerin genel değerlemesi olarak % 4,10’luk fiziksel ilerlemeye ulaşılmıştır.

Proje tamamında halihazırda 680 çalışanımız bulunuyor. İşlerin en çok yoğunlaşacağı dönemde çalışan sayımızın 1680 kişiye çıkmasını öngörüyoruz. Toplamda 13,5 milyon adam-saat iş gücü harcanması ve İdare’nin kamulaştırma ve proje değişikliği konularındaki tutumuna bağlı olarak projenin Aralık 2019’da tamamlanmasını hedefliyoruz. 

Bu denli büyük çaplı projelerde, ne gibi sorunlarla karşılaştınız ve bu sorunlara nasıl çözümler getirdiniz? 

Müteahhitlik, doğası gereği çok zorlu bir sektör... İçinde çokça mücadele barındırıyor. Çünkü müteahhitlik ulaşım, barınma ve üretim gibi konularda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak ve insanlara daha fazla konfor sağlamak üzerine odaklanmış bir sektör. 

Artvin Barajı inşaatı sırasında bizi en çok sarp arazi koşulları zorladı: Kaya düşmeleri ve heyelan gibi olaylarla, ayrıca Çoruh Nehri’nin feyezanlarıyla mücadele etmek durumunda kaldık. Ülkenin uzak bir köşesinde olmasından dolayı nakliye ve ikmal koşulları da oldukça zorlayıcıydı. Öte yandan Boyabat Barajı inşaatı sırasında edindiğimiz tecrübe ve geliştirdiğimiz yöntemler, bu projede karşılaştığımız sıkıntılarla mücadele etme yolunda işimizi çok kolaylaştırdı. Performans olarak kendini ispatlamış bir makina parkı ve bu makinalara üstün derecede hakim personelle çalışma imkanı bulduk.  Bu sayede kati projede 102 ay olarak öngörülen toplam yapım süresi, Doğuş İnşaat tarafından 60 aya çekilerek rekor denebilecek kadar kısa bir sürede gerçekleştirildi. Ayrıca, loksyona ve yöreye özgü çözümler geliştirdik. Bunlardan en önemlisi, plastik beton kullanarak memba ve mansap batardolarında uyguladığımız kesişen kazık yöntemiyle yapılan geçirimsizlik duvarıydı. Bu sayede gövde ve santral kazılarını daha kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulduk. Sağ sahil temel kayasında mevcut fayın açılan ıslah galerilerinden enjeksiyon ve çelik tel takviyeli fiber beton ile tamir edilmesi, karayolu deplasmanı için açılan tünelin dipsavak yapısına dönüştürülmesi, Deriner Barajı relokasyon yollarında yaşanan olumsuzlukların yaşanmaması için yapılan yamaç molozu enjeksiyonları, kaya düşmelerine karşı bariyer ve şev kaplamaları, Havuzlu heyelanında yapılan araştırma çalışmaları ve bunun Yusufeli Barajı’na olumsuz etkilerine karşı inşa edilen by-pass tüneli Artvin Barajı’nın yapımı esnasında Doğuş İnşaat tarafından geliştirilen projeye özgü çözümlerden önde gelenleridir. 

Yeni projemizde ise; projenin seyir sürecinden kaynaklı kamulaştırma ve proje değişikliklerine bağlı sorunlarımız olabiliyor. Ancak bunları İdare teşkilatı ile ortaklaşa hareket ederek kısa zamanda aşmaya gayret ediyoruz. Teknik olarak en büyük güçlüğü, kohezyonsuz siltli birimlerden geçen zayıf zemin karakteristiklerine sahip tünellerin inşasında yaşıyoruz. Burada meydana gelen lokal göçükleri kendi delen (IBO) bulonlar, ilave iksa montajı, şemsiye (umbrella) metoduyla enjeksiyon gibi yöntemlerle aşıyoruz. 

Projelerinizde özellikle malzeme seçimlerinde nelere dikkat ediyorsunuz? 

Her şantiyemizde Doğuş İnşaat’ın kalite ilkeleri doğrultusunda iş yapıyoruz. Bu amaca hizmet etmek üzere hazırlanan kalite genel şartnamesi tüm birimlerimize aktarılarak alt yüklenici sözleşmelerine ek yapılıyor. Kalite sürekliliğinin ayrılmaz bir parçası olan malzeme seçimleri de Kalite Genel Şartnamesi’nde tanımlanan yöntemler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Malzemeyi biz temin ediyorsak bizim tarafımızdan, alt yüklenici temin ediyorsa kendi faaliyetleri için hazırlanmasını sağladığımız kontrol planına uygun olarak, İdare ile olan sözleşmede veya mevcut değilse kontrol planında referans verilen dokümanlarda (şartnameler, standartlar, prosedürler, talimatlar vb.) belirtildiği şekliyle gereken test ve sertifikasyon prosedürü tamamlanarak satınalma işlemi yerine getiriliyor. 

Kalite sürekliliğini ve üretim sırasında çevre koşullarının gözetildiğini sağlamak için ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerine sahip malzeme tedarikçilerini tercih ediyoruz. Ayrıca, kullanılacak malzemenin nevine göre malzemelerin TSE, EN, CE, DIN gibi standartlara uygunluk belgelerini sorguluyoruz. İdare’nin ilave sertifikasyonlar konusundaki ek taleplerini de gözetiyoruz. Güncel bir örnek olarak Türkiye’nin önde gelen mesnet üreticilerinden biri olan ve tedarikçi olmanın ötesinde çözüm ortağı olarak birlikte çalıştığımız bir firmayı, viyadüklerde kullanılacak ankrajlı mesnetleri üretebilmesi için İdare’nin ön koşul olarak öne sürdüğü CE belgesini alması için harekete geçirdik ve süreci bilfiil yakından takip ediyoruz. 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.