Bu sayfayı yazdır

Kamu Alımlarında Elektronik Eksiltme Süreci Başladı

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Kamu alımlarında rekabetin arttırılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyat ve/veya değerler üzerinden yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması EKAP üzerinden geliştirilerek devreye alındı.

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, kamuda e-ihaleyle yapılabilecek alımlarda parasal limitin 2 Ocak 2019'da tamamen kalkacağını belirterek, "Böylece satın alma maliyetlerinde yüzde 15 tasarruf sağlanacak. Yıllık 50 milyon liralık belge maliyetleri de ortadan kalkacak." dedi.

Güleç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "e-ihalenin yaygınlaştırılması, bu süreçlerde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması" hedefi doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

e-İhalenin kamu satın alma işlemlerinin daha etkin, daha verimli ve kaynakların amacına uygun biçimde kullanılması ilkelerinin sağlanmasında önemli bir araç olduğuna işaret eden Güleç, 19 Haziran'da yapılan düzenlemelerle kamu ihalelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veri tabanlarında bulunan ve elektronik ortamda temin veya teyit edilebilen bilgi ve belgelerin kağıt ortamında sunulması zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi.

İhalelerde Teklif Hazırlama Maliyetleri Düşürüldü

Güleç, düzenleme sayesinde, her bir teklif için bin lirayı bulan teklif hazırlama maliyetlerinde önemli oranda düşüş sağlandığını ve özellikle küçük işletmelerin ihalelere katılımının kolaylaştığını bildirdi. Bu yıl e-ihale yapılabilecek alımların parasal limitinin 250 bin liradan 8 milyon liraya yükseltildiğini anımsatan Güleç, ağustosta başlattıkları çalışmalar sonucu 5 bin kamu görevlisine e-ihale eğitimi verdiklerini aktardı. Güleç, eğitimler sonrası idarelerin e-ihaleyi kullanımında yüzde 200 artış sağlandığını dile getirdi.

E-Eksiltme İle İhalelerde Tasarruf

Kamu alımları alanında bu yıl yeni bir uygulama olarak "elektronik eksiltme" yönteminin hayata geçirildiğine dikkati çeken Güleç, "e-Eksiltme, ihaleye teklif veren isteklilerin elektronik ortamda fiyatlarını eksiltmek suretiyle yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan bir sistem. 1 Kasım itibarıyla devreye alınan uygulamaya idarelerin ilgisi oldukça yüksek. Geride kalan 1 aylık süreçte bin 300 kısım ihalede e-eksiltme yapılacağı ilan edildi. e-Eksiltmenin ihalelerde rekabeti olumlu yönde etkileyerek, kamu alımlarının daha ekonomik gerçekleştirilmesine katkı sağlaması ve tasarrufu artırması öngörülüyor." diye konuştu.

2019'da Yenilikçi Uygulamalar Devreye Alınacak

Güleç, e-ihalenin daha da yaygınlaştırılması için kamu alımlarında parasal limitlerin kaldırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kamuda e-ihaleyle yapılabilecek alımlarda parasal limitin 2 Ocak 2019'da tamamen kalkmasıyla satın alma maliyetlerinde yüzde 15 tasarruf sağlanacak. Yıllık 50 milyon liralık belge maliyetleri de ortadan kalkacak. Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan yıllık 90 bin ihalenin yüzde 90'ı elektronik ortamda yapılabilecek. Bu dönüşüm, ihale süreçlerindeki iş ve işlemlerde önemli oranda zaman ve kaynak tasarrufu yapılmasının önünü açacak. Limitlerin kalkmasının ihale süreçlerinde bürokrasiyi azaltma, iş ve işlem maliyetlerini düşürme, ihalelerde rekabeti ve şeffaflığı artırma gibi önemli katkılar sağlaması bekleniyor."

Haziran 2019'a kadar belirli bir tutarın altında kalan alımlar için e-ihale zorunluluğu getirileceğini belirten Güleç, ihale sisteminde alım yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve alım süreçlerinde elektronik araçların kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında adımlar atılacağını bildirdi.

Güleç, şunları kaydetti: "Ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılması, piyasadaki hazır malların hızlı ve ekonomik tedariki amacıyla mal alımlarında dinamik alım sisteminin kurulması, aynı tipteki ihalelerde işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla yapım işlerinde yeterlik sisteminin kurulması gibi uluslararası uygulamalarda da karşılığı olan birçok konudaki çalışmalar devam ediyor. Bilişim teknolojilerinin getirdiği kolaylıkları ihale sistemine dahil edecek bu projelerin 2019 yılı içinde sonuçlandırılması hedefleniyor."

Kamu İhale Kurumu internet sitesi www.ihale.gov.tr’de yayınlanan bilgilere göre; Bu uygulamanın dayanağını oluşturan değişiklikler 19/06/2018 tarihli ve 30453 mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve mal alımı ihaleleri, hizmet alımı ihaleleri ile yapım işi ihalelerinde elektronik eksiltme yapılması mümkün hale getirilmiştir. Ancak elektronik eksiltmenin ön proje ile çıkılan yapım işi ihaleleri ile hizmet alımı yolu ile ihale edilen danışmanlık hizmet alımlarında yapılmasına izin verilmemiştir.

Elektronik eksiltmenin yapılabilmesi için ihalenin açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde elektronik eksiltme yapılması öngörülmemiştir.

Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme, yalnızca Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde yapılabilir. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenen veya aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilen ihalelerde ise fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün olacaktır.

Elektronik eksiltmenin yapılabilmesi için ihale ilanı ve ihale dokümanında bu durumun belirtilmesi gerekmekte olup, bilgiler ihaleye ilişkin ihtiyaç raporunun hazırlanması veya düzeltme ilanı süresi geçmemiş ise zeyilname düzenlenmesi aşamasında EKAP üzerinden sisteme girilecektir.

İdareler ve isteklilerin dikkat etmesi gereken konulardan bazıları şöyle;

İdareler;

- Bu işlemi yapıp yapmamaya doküman hazırlama aşamasında karar verip bu kararı da dokümana yazacaklar. Teklif değerlendirme aşamasında buna karar verme şansı yok.

- Her ihalede elektronik eksiltme yapamayacaklar. Pazarlık usulüyle yapılan bütün ihaleler, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri, ön projeyle ihale çıkılan yapım işi ihaleleri ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak ihalelerde bu işlemin yapılması mümkün değil. Dolayısıyla sistem ağırlıklı olarak mal alımlarında kullanılacak gibi duruyor.

- Bu işlem yapılacaksa öncelikle geçerli teklifler tespit edilecek sonra davet formu gönderilecek. Davet formundaki zaman bilgileri ve tur sayısı gibi bilgiler önemli.

- Eksiltmede en önemli kavram tur sayısı. Bu sayı beşi geçemeyecek. Dolayısıyla daha az sayıda belirlenebilir.

İstekliler;

- Elektronik eksiltme varsa teklif mektubundaki tutar mutlak olmayacak. Rakipleriniz de siz de yeniden fiyat rekabetine gireceksiniz. Bu nedenle de ihaledeki rakiplerinizin durumunu ve dikkate almak zorundasınız.

- İhalede kaç tur eksiltme olacaksa hepsine teklif vereceksiniz. Birini bile pas geçseniz sonraki turlarda yeniden teklif veremeyeceksiniz.

- Teklifler EKAP üzerinden e-imza ile verilecek. Yasal eksiklikleriniz varsa hemen tamamlamanız yararınıza olacaktır.

Yönetmelikteki değişiklikler

İhale mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, e-ihalenin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

19.06.2018 Tarihli ve 30453 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda aşağıdaki uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmıştır;

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Yapılan bu yönetmelik değişiklikleri ile;

- Tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması,

- e-ihalenin devreye alınması,

- İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi,

- Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

Elektronik eksiltme uygulaması ile firmaların ilk tekliflerinden daha düşük teklifler sunmalarına imkan tanınmıştır. Bu yöntem açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde kullanılacaktır. Geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması 01.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Açık ihale usulü ile yapılan yapım, hizmet alım ve mal alım ihaleleri ile 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesine imkan tanıyan elektronik ihale uygulaması 02.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Elektronik ihale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazetede şu şekilde yayınlandı;

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sorgulanır.” ibaresi “sorgulanarak teyit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “Kurum tarafından idarelere,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceğe” ibaresi ile dördüncü cümlesinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceklere” ibaresi “ilgililere” olarak değiştirilmiş, üçüncü cümlesinde yer alan “İdarelerce,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bankalardan alınır.” ibaresi “kuruluşlardan alınır.” şeklinde, “banka” ibareleri “kuruluş” şeklinde değiştirilmiş, “fiziki ortamda” ibaresinden önce gelmek üzere “ıslak imza kullanılmak suretiyle” ibaresi ve fıkranın sonuna “Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.

Madde 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/EKAP-M numaralı Açık İhale Usulü İlan Formu standart formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.”

Madde 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (2) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye e-teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/”

Madde 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.3 üncü maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.2/EKAP numaralı Doküman Satın Alındığına İlişkin Form standart formu yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/EKAP-M numaralı İhale Komisyonu Kararı standart formunda yer alan “İhale usulü :” ibareli satırdan sonra gelmek üzere “Yaklaşık maliyet:”  ibareli satır ve “Toplam teklif sayısı :” ibareli satırdan sonra gelmek üzere “Varsa aşırı düşük teklif sayısı :” ibareli satır eklenmiştir.

Madde 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formu standart formu Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.4B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-3’teki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-H numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-4’teki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-M numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formu başlığı ile birlikte Ek-5’teki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form standart formu Ek-6’daki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, Ek-7’deki KİK022.B/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Formu standart formu eklenmiştir.

Madde 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

Geçici Madde 7 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

Madde 20 – Bu Yönetmeliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 12 nci maddeleri yayımı tarihinden 30 gün sonra, 18 inci maddesi 1/11/2018 tarihinde, 10, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri 2/1/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi Sayısı

25/2/2011 27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

1- 20/3/2011 27880

2- 14/11/2012 28467

3- 7/6/2014 29023

4- 12/6/2015 29384

5- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

6- 29/11/2016 29903

7- 25/1/2017 29959

8- 4/3/2017 29997 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak

Madde 2 − (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 − (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile uygulama yönetmeliklerindeki tanımların yanında; 

a) Atom saati: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan saati, 

b) e-anahtar: Şifreleme ve/veya şifre açma verisini,

c) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış teklifi,

ç) EKİB: 4734 sayılı Kanunun 53 ve Ek 1 inci maddesi uyarınca ihalelere ilişkin ilanların yayımlandığı Kurum tarafından çıkarılan Elektronik Kamu İhale Bültenini, 

d) ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan ve 5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,

e) İKN: EKAP üzerinden kaydı yapılan her bir ihaleye verilen ihale kayıt numarasını, f) Kullanıcı: Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

g) Platform Sorumlusu: İdareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıyı,

ğ) Uygulama Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, ESHS tarafından e-imzayla doğrulanan kaydı,

ı) (Ek bent: 07/06/2014-29023 R.G./1. md., Yürürlük: 01/01/2015)

İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günleri, ifade eder.

İkinci Bölüm

İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar İle Bildirim Ve Tebligatlar

İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar

Madde 4 − (1) İhale sürecine ilişkin aşağıdaki işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilir:

a) İhtiyaç raporunun hazırlanması.

b) İhale kaydının yapılması ve İKN alınması.

c) İhtiyaç raporunun ihaleyle ilişkilendirilmesi.

ç) Teknik şartnamenin yüklenmesi.

d) Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması.

e) Doküman satın alanların ve indirenlerin kaydı.

f) İlan işlemlerinin yapılması.

g) Dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması.

ğ) İhale komisyonu oluşturma işlemleri.

h) Başvuru ve tekliflerin kaydı.

ı) Başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı.

i) Teyit işlemleri.

j) Sonuç bildirim işlemleri.

k) İhale iptal işleminin kaydı.

l) (Ek bent: 04/03/2017-29997 R.G./1. md. Yürürlük: 09/03/2017) İdareye verilen şikayet dilekçesinin kaydı.

(2) (Değişik: 14/11/2012–28467 R.G./1.md.) Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde ve münferit sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

(3) (Değişik fıkra: 07/06/2014-29023 R.G./2. md. Yürürlük:01/01/2015) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır.

EKAP’a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden idareler ve EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler sorumludur. 

(4) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve ihalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” ve/veya e-imza kullanılır. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. e-imza sahibinin, Kurum ile imzalanan protokolde; gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirildiği bildirilen kişi olması gerekir.

(5) EKAP üzerinden yapılan erişimler ve Kurum tarafından belirlenen işlemler EKAP’ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde, bu kayıtlar esas alınır. e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

(6) İdareler, EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile Kurum arasındaki EKAP üzerinden yürütülen ihale sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belge alışverişinin güvenliği, gizliliği ve kişisel verilerin korunması Kurum tarafından sağlanır. İhale sürecinde idareler tarafından aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sağlanma amacı ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılamaz. İdareler ve EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, kendi bilgisayarlarında EKAP’ta kullanılmak üzere oluşturacakları bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur. 

(7) Aday ve isteklilere ait, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda, idareler tarafından EKAP üzerinden (Değişik ibare: 19/06/2018-30453/m RG/1. md.) sorgulanarak teyit edilir.

Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP’a aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Kurum tarafından belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmaz. (Mülga cümle: 04/03/2017- 29997 R.G./1. md. Yürürlük: 09/03/2017)

(8) (Ek fıkra: 04/03/2017-29997 R.G./1. md., Yürürlük: 09/03/2017) İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir. Bildirim ve tebligat esasları 

Madde 5− (Değişik madde: 07/06/2014-29023 R.G./3. Md. Yürürlük: 01/01/2015) 

(1) (Ek ibare: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.) Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın (Değişik: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.) ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. (Mülga ibare: 19/06/2018-30453/m RG/2.md.)

 EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından (Değişik: 19/06/2018-30453/m RG/2. md.) ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

Üçüncü Bölüm

İdareler ve İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı İdarelerin EKAP’a kaydı

Madde 6 − (1) İdarelerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile idare arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde idare adına EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu idare tarafından belirlenir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden idarenin diğer kullanıcılarını belirler, kaydeder ve yetkilendirir. 

(2) İdarenin adı, kurumsal kodu ve bütçe yapısına ilişkin bilgiler dışında protokolde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, bu değişiklikler EKAP üzerinden idare kaydı güncellenmek suretiyle Kuruma bildirilir. EKAP üzerinden güncellenemeyen bilgilere ilişkin değişiklik talepleri idare tarafından Kuruma yazı ile iletilir. İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı 

Madde 7 − (1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirler, kaydeder ve yetkilendirir. 

(2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

a) Gerçek kişi olması halinde;

1) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 

2) Noter onaylı imza beyannamesi, 

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi, 

4) Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde; 

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 

2) Tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi. 

(3) Vergi kimlik numarası dışında protokolde yer alan bilgilerdeki değişiklikler EKAP üzerinden güncelleme yapılmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde değişiklik olması halinde, yeni belgeler meydana gelen değişikliği takip eden on beş gün içerisinde Kuruma sunulur.

(4) EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

(5) (Ek fıkra: 04/03/2017-29997 R.G./2. md., Yürürlük: 09/03/2017) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin, 

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. 

(6) (Ek fıkra: 04/03/2017-29997 R.G./2. md., Yürürlük: 09/03/2017) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

Dördüncü Bölüm

İhale Hazırlık İşlemleri

Yaklaşık Maliyet

Madde 8 − (1) EKAP üzerinden yapılan ihalelerde idarece hazırlanan yaklaşık maliyet EKAP’a kaydedilir ve yaklaşık maliyetin açıklanması aşamasına kadar şifreli olarak tutulur.

İhtiyaç raporu

Madde 9 − (1) İdare tarafından, ihale sürecindeki diğer işlemler gerçekleştirilmeden önce ihale konusu mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin niteliğinin, türünün ve miktarının, ihalede kısmi teklife izin verilmesi halinde kısımlarının, gerekli hallerde iş kalemlerinin tanımlandığı ihtiyaç raporu EKAP üzerinden hazırlanır. 

İhale kaydı ve İKN alınması

Madde 10 −

 (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce EKAP üzerinden idare tarafından ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye İKN verilir ve bu aşamadan sonra EKAP üzerinden yapılacak ihale ile ilgili bütün işlemlerde bu numara kullanılır.

(2) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır. 

Doküman hazırlanması

Madde 11 − (1) İdare tarafından, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı EKAP üzerinden

hazırlanır ve kayıt altına alınır.

(2) Yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de doküman hazırlanabilir. Bu durumda, sadece Türkçe doküman EKAP üzerinden hazırlanır. Yabancı dilde hazırlanan doküman ise idare tarafından EKAP’a yüklenir. İdari şartname, ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısı

Madde 12 − (1) İdare tarafından idari şartname ve/veya ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı, alımın türü ve uygulanacak ihale usulüne göre ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip idari şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve tip sözleşme tasarısı esas alınarak EKAP üzerinden hazırlanır. Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımı ihalelerinde Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” esas alınır.

(2) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir. Uygun görüş alınan mutat sözleşme örneği Kurum tarafından kabul edilen elektronik formata uygun olarak EKAP’a yüklenir ve ihale dokümanı içerisinde yer alır. 

(3) İdare tarafından çerçeve anlaşma ihalesi yapılması durumunda, çerçeve anlaşma tasarısı, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip çerçeve anlaşma esas alınarak, EKAP üzerinden hazırlanır. 

(4) Çerçeve anlaşma ihalesi yapılması durumunda, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözleşme, EKAP üzerinden hazırlanır.

(5) Çerçeve anlaşmanın yapılmasından sonra, ilgili çerçeve anlaşma kapsamında alım yapacak olan idare tarafından münferit sözleşme tasarısı, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözleşme esas alınarak, EKAP üzerinden hazırlanır ve teklif vermeye davet edilen çerçeve anlaşmaya taraf isteklilere teklif vermeye davet yazısı ekinde gönderilir veya bu istekliler tarafından e-imza kullanılarak EKAP üzerinden indirilir.

Teknik şartnameler

Madde 13 − (1) Teknik şartnameler, Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen esaslara göre idareler tarafından hazırlanarak Kurumun belirlediği elektronik formatta EKAP’a yüklenir. (Mülga: 19/06/2018-30453/m RG/3. md.) 

(2) (Mülga: 19/06/2018-30453/m RG/3. md.)

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

Madde 14 − (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. 

(2) İhale yetkilisi tarafından yedekleriyle birlikte görevlendirilen ihale komisyonu başkan ve üyeleri, görevlendirildikleri ihaleyle sınırlı olarak birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde idare tarafından EKAP’ta tanımlanır. Her bir ihale komisyonu üyesine EKAP üzerinden görevli oldukları ihaleyle ilgili bilgilere ve ihale ve/veya ön yeterlik dokümanına erişim yetkisi verilir. 

Beşinci Bölüm

İlanlar İle Dokümana İlişkin Hususlar

İlanlar

Madde 15 − 

(1) İhale ve ön yeterlik ilanı, iptal ilanı, düzeltme ilanı, sonuç ilanı Kanunun 13, 16, 26 ve 47 nci maddeleri ile ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre EKAP üzerinden hazırlanır. 

Dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi

Madde 16 –(Ek fıkra: 07/06/2014-29023 R.G./ 4. md. Yürürlük:01/01/2015) 

(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

(2) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik dokümanı ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması veya EKAP üzerinden EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan “EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanı İndirilmesine İlişkin Form” EKAP üzerinden düzenlenir.

(3) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerde, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin, ihale dokümanını e-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. Bu durumda Ek-1’de yer alan “Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Doküman İndirilmesine İlişkin Form” EKAP üzerinden düzenlenir. 

(4) Teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman e-imza kullanılarak indirilemez. Bu durumda ihaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması zorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ve teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin Ek-1’de yer alan “Doküman Satın Alındığına İlişkin Form” ile idareden satın alınması zorunludur.

(5) Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda doküman satın alınmış sayılır ve doküman bedeli ödenmez. 

(6) İdarece satışı yapılan dokümanın EKAP’ta hazırlanan dokümana uygun olması zorunludur. Dokümanlar arasında farklılık bulunması halinde EKAP’ta hazırlanan doküman esas alınır.

(7) (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./ 4. md. Yürürlük:01/01/2015) Doküman, uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. 

Dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 17 − (1) (Değişik fıkra: 07/06/2014-29023 R.G./ 5. md. Yürürlük:01/01/2015) İhale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması halinde, düzenlenen zeyilname EKAP’a kaydedilir ve kayıt zamanına kadar dokümanı satın alanlar ile e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir. 

(2) Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini geri almak isteyen istekliler, EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-teklifi silmek suretiyle bu işlemi gerçekleştirirler. 

(3) (Değişik fıkra: 07/06/2014-29023 R.G./5. md. Yürürlük: 01/01/2015) Kanunun 29 uncu maddesine göre açıklama yapılması halinde; yapılan açıklamalar EKAP’a kaydedilir ve kayıt zamanına kadar dokümanı satın alanlar ile e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi

Madde 18 − (1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelikteki hükümlere göre başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler EKAP’a kaydedilir.

Altıncı Bölüm

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde E-Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması, Açılması ve Değerlendirilmesi 

E-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 19 − (1) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır.

(2) (Değişik: 14/11/2012–28467 R.G. /2.md.) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale dokümanında belirtilen tekliflerin açılma saatine kadar EKAP üzerinde Kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak açılmaması sağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağı saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Tekliflerin açılacağı saate kadar e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) e-teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

(4) (Değişik: 14/11/2012–28467 R.G./2.md.) EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan genel ve objektif nedenlerle EKAP’a erişimin sağlanamamasından dolayı, ihale tarih ve saatinden bir gün öncesinden itibaren e-tekliflerin; ihale tarih ve saatinden itibaren tekliflerin açılacağı saate kadar e- anahtarların hiçbir istekli tarafından EKAP’a iletilemediğinin ve/veya tekliflerin açılma saatinde e-tekliflerin açılamadığının idare tarafından Kuruma bildirilmesi veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurum idareye ihale tarih ve saatini ve/veya tekliflerin açılma tarih ve saatini en fazla beş iş günü erteleme yetkisini tanıyabilir. Erteleme yapılması durumunda ihalenin ertelendiği EKAP üzerinden isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de teknik problemlerin çözülememesi veya EKAP’a erişimin sağlanamaması durumunda idare tarafından ihale iptal edilir.

(5) Mal alımı ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin teslim alınması ve değerlendirilmesine ilişkin düzenleme idari şartnamede yapılır. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulması yönünde düzenleme yapılamaz. Teslim alınan numune için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshası istekliye verilir.

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler

Madde 20 − (1) Banka referans mektubu Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan elektronik ortamda 

(Değişik ibare: 27/5/2016-29724/m. R.G./1.md., Yürürlük: 1/7/2016) alınır.

Elektronik ortamda banka referans mektubu düzenlenmesi halinde Ek-1’de yer alan “Banka Referans Mektubu Bilgileri Formu” banka tarafından düzenlenerek talebi halinde ilgiliye verilir. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgiler, banka tarafından 

(Mülga ibare: 27/5/2016–29724/m. R.G./1.md., Yürürlük: 1/7/2016) (...) EKAP’a aktarılır. Elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.

(2) (Mülga fıkra: 27/5/2016–29724/m. R.G./1.md., Yürürlük: 1/7/2016)

Geçici teminatlar

Madde 21 − (1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) (Değişik fıkra: 25/01/2017–29959 R.G./1. md.) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınır. İlgilinin talebi halinde, banka tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin

EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir. 

İhale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Madde 22 − (1) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerin, ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce iptal edilmesi durumunda e-teklifler ve bunlara ilişkin e-anahtarlar iptali izleyen iki iş günü içerisinde idare tarafından EKAP üzerinden silinir. 

e-tekliflerin açılması

Madde 23 − (1) (Değişik: 14/11/2012–28467 R.G./3.md.) İhale tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla, e-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

e-tekliflerin değerlendirilmesi 

Madde 24 −

 (1) e-tekliflerin açılması ve ilk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca e- teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır. 

(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır. 

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.

(5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışı bırakılır.  

(6) Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” hazırlanır ve bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. 

Yedinci Bölüm

İhalenin Sonuçlandırılması

İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması Veya İptal Edilmesi

Madde 25 − (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İhale komisyonu kararı tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonu kararının bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. 

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden teyit edilir ve buna ilişkin belge ihale komisyon kararına eklenir. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Onay ve iptal işlemleri, ayrıca EKAP üzerinde kayıt altına alınır. 

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması

Madde 26 − (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da aynı şekilde bildirim yapılır. 

(2) İlgili uygulama yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin bitiminden sonra ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarında olmadığını gösteren belgelerden elektronik ortamda EKAP üzerinden sorgulanamayanlar ile tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde bunlara ek olarak; 19 uncu maddenin birinci fıkrası, 20 nci maddenin ikinci fıkrası ve 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bilgisayarda taratılarak sunulan belgeler sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulur. 

(3) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği halde ikinci fıkrada belirtilen belgeleri sunmaması veya Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. İkinci fıkrada belirtilen belgeleri sunmayan istekli hakkında ayrıca Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklılık teyidi yapılır. 

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde idare, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkradaki esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

(6) İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra EKAP’ta kayıt altına alınır ve EKİB’de yayımlanır.

Sekizinci Bölüm

Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin Özel Hükümler

Çerçeve Anlaşma İşlemleri

Madde 27 − (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde; tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi, geçici teminata ilişkin hükümler dışında 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre yapıldıktan sonra ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanarak listeye alınacak istekliler üçten az olmamak üzere belirlenerek EKAP’a kaydedilir.

(2) Liste oluşturulduktan sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara bağlanır, onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir. 

(3) Kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirilir ve listeye alınan istekliler anlaşmaya davet edilir. 

(4) Çerçeve anlaşma imzalanmasından önce ve çerçeve anlaşmanın imzalanmasında idare ve çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerce yapılacak işlemler ilgili uygulama yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(5) İhale sonuç ilanı, anlaşma imzalanmasından sonra EKİB’de yayımlanır. 

(6) Çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilere ilişkin bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

Münferit sözleşme işlemleri

Madde 28 − (1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılması durumunda öncelikle anlaşmaya taraf olan idare tarafından EKAP üzerinde münferit sözleşme tasarısı hazırlanır. 

(2) EKAP üzerinde çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yasaklılık durumları sorgulanır. Yasaklı olmadığı anlaşılan istekliler sürelere ilişkin ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yazısı ekinde münferit sözleşme tasarısına yer verilir. 

(3) Münferit sözleşmeye ilişkin alınan tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, ilgili uygulama yönetmeliğinin münferit sözleşmeye ilişkin hükümleri uygulanır. 

(4) (Ek: 14/11/2012–28467 R.G./4.md.) Münferit sözleşme aşamasında tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmesi halinde, münferit sözleşme tasarısının e-imza kullanılarak indirilmesi EKAP üzerinden yapılır. Bu durumda, e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması, son teklif verme saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi, e-tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin işlemlerde; geçici teminat ile yeterlik belgeleri ve yeterlik belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler hariç, bu Yönetmeliğin 19, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri uygulanır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlendikten sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara bağlanır, onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir. Kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirilir.

(6) Münferit sözleşme sonuç ilanı sözleşme imzalanmasından sonra EKAP üzerinde kayıt altına alınır ve EKİB’de yayımlanır.

Dokuzuncu Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 29 − (1) EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale sürecine ilişkin işlemlerle ilgili olarak bu Yönetmelikte düzenleme yapılmayan hususlarda ilgili uygulama yönetmelikleri esas alınır.

Uygulanmayacak hükümler

Madde 30 − (1) EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale sürecine ilişkin işlemlerde uygulama yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz. Başlamış olan ihaleler

Geçici Madde 1 – (Ek:20/03/2011-27880 R.G./6 md.) 

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

Geçici Madde 2 – (Ek: 14/11/2012–28467 R.G./5.md.) (1)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanının veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Geçiş hükümleri

Geçici Madde 3 – (Ek:07/06/2014-29023 R.G./ 9. md., Yürürlük:01/01/2015)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

Geçici Madde 4 – (Ek: 29/11/2016–29903 R.G./7. md.) 

(1) Bu maddenin yürürlük tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Başlamış olan ihaleler

Geçici Madde 5 – (Ek madde: 25/01/2017–29959 R.G./8. md.)

 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçiş hükümleri

Geçici Madde 6 – (Ek madde: 04/03/2017-29997 R.G./3. md., Yürürlük: 09/03/2017) 

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel olarak en geç 15/3/2017 tarihine kadar ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur.

Başlamış olan ihaleler 

Geçici Madde 7 – (1) (Ek madde: 19/06/2018-30453/m RG/19. md.) 

Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış

olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.” 

Yürürlük

Madde 31 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 32 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.