Bu sayfayı yazdır

Demay Grup Hedef Büyüttü "Yeni Yatırımlar Yolda"

Röportaj Pazartesi, 01 Şubat 2016 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

“Projelerimizi planlarken odağımıza insan aldık. İnşaat sektöründe emin adımlarlar-la ilerken Demay Grup 2016 yap sat olarak hedefini belirlemiştir. Yap-sat aslında kentsel dönüşümle eski binaların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasıyla daha sağlıklı, daha gü-venilir insanların ortamda yaşamasını sağlamaktır.” diyen Demay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Çakmaz ile Demay Grup ve sektör hakkında konuştuk. 

 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

“Projelerimizi planlarken odağımıza insan aldık. İnşaat sektöründe emin adımlarlar-la ilerken Demay Grup 2016 yap sat olarak hedefini belirlemiştir. Yap-sat aslında kentsel dönüşümle eski binaların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasıyla daha sağlıklı, daha gü-venilir insanların ortamda yaşamasını sağlamaktır.” diyen Demay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Çakmaz ile Demay Grup ve sektör hakkında konuştuk. 

İşiniz ne zaman ve nasıl kuruldu?

Kadınlarında bu sektörde olmaları gerektiği kanısında olduğum için 2001 yılında De-may Grup İnşaat firmamızı kurduk. Teknik ekibimizle beraber bu sektörde sürekliliği sağ-layarak kaliteli mühendisliği ortaya koymaya devam ediyoruz.

Demay Grup’tan bahseder misiniz?

Demay Grup, 1999 yılında tekstil sektörüne adım atarak 2013 yılına kadar uluslararası faaliyetlerini sürdürmüştür. 2013 yılından itibaren vermiş olduğu hizmetlerine elektrik mekanik alanlarını da ekleyerek sektörde büyük adımlarla ilerleyişine devam etmek-tedir.

Demay Grup, Hizmet kalitesi, verim-lilik, yeni ürün teklifleri ve müşteri mem-nuniyetini sürekli iyileştirmek suretiyle müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimleri-ni karşılayarak, hedeflerimize ulaşmak için tüm kaynaklarımızı ortaya koymaktayız.

Demay Grup Türkiye menşeli bir fir-ma ve bünyesinde Azerbaycanlı ortaklar bulundurmaktadır. Merkezi İstanbul, Gürcistan ve Azerbaycan’da olmak üze-re şubelerimiz var. Ankara’ya da yeni bir şube açıyoruz. İlk işimiz Erkanlı Grup’un İncek’te ki projesidir. O yüzden Ankara’ya güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Şu anda devam eden Tekirdağ’da 5 yıldızlı otel ve hastane projelerimiz var. Yine Bursa’da 5 yıldızlı otel yapıyoruz. 2016 itibariyle de yap-sat olarak devam edeceğiz. Yap-sat aslında kentsel dönüşümle eski binaların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasıyla daha sağlıklı, daha güvenilir insanların or-tamda yaşamasını sağlamaktır.

Sizin için başarı ne demek?

Bir işi en kaliteli şekilde zamanında bitirmek ve daima takdir edilmektir. En önemli ilkem güvenilirlik ve saygınlıktır. Ayrıca iş hayatında daima araştırmacı ve yenilikçi olmalısınız, kendinizi geliştiren bir yapınız olmalı. İleriyi görebilmelisiniz başarı için bu şarttır.

Yapmayı düşündüğünüz yeni projeler var mı?

Haziran ayında lansmanını yapma-yı planladığımız İstanbul Çatalca’da ses getirecek farklı mimari yapısı ve kaliteli mühendisliği ile sosyal, enerji verimliliği-ni sağlayan, yeşil alan ve sportif alanların olduğu huzurlu bir yaşam alanı planladığı-mız 1000 konutluk bir projeye imza atıyo-ruz. Kuzey Marmara Otoyolu çerçevesin-de çok yakında tamamlanacak olan 3.cü Boğaz Köprüsünün yanı sıra 250 milyon genetik, %70 sonradan kazanılan özellik-lerle edinildiğini gösterilmektedir. Bence yaratıcı bir zeka, parlak bir vizyon ve kendi çabalarıyla kişi iyi bir yönetici olabilir.

Demay Grup

1999 yılında inşaat sektörüne Akpı-nar İnşaat ile başlayıp devamında Artcon Yapı’yı da bünyesine katarak 2010 Yılın-da Demay Grup A.Ş. kurulmuştur. 2013 yılına kadar uluslararası faaliyetlerini sür-dürmüştür. 2013 yılından itibaren vermiş olduğu hizmetlerine elektrik, mekanik ve tekneoloji mühendislik alanlarını da ekle-yerek sektörde büyük adımlarla ilerleyişine devam etmektedir.

Demay AŞ, Hizmet kalitesi, verimlilik, yeni ürün teklifleri ve müşteri memnuni-yetini sürekli iyileştirmek suretiyle müşte-rilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerini kar-şılayarak, hedeflerimize ulaşmak için tüm kaynaklarımızı ortaya koyacaktır.

Demay AŞ, üstün müşteri hizmeti ve detaylara gösterdiği dikkat konusunda ta-nınırken, yüksek kaliteli ürünler sunarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve top-lumun hayatını zenginleştirmeyi hedefle-mektedir.